CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ VÀ TRUYỀN THÔNG (NEO)

NỀN TẢNG ĐÁNH GIÁ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

Tin tức

NỀN TẢNG ĐÁNH GIÁ DÀNH CHO DOANH NGHIỆP

13:58 07/02/2023“Đánh giá nhân lực” giúp
doanh nghiệp nhìn nhận năng lực, trình độ làm việc của nhân viên, qua đó doanh nghiệp có một cái nhìn tổng quát nhất về thực trạng nhân sự của doanh nghiệp, để đưa ra những phương án trong việc đào tạo và xây dựng đội ngũ nhân sự vững mạnh.

“Đánh giá sản phẩm, dịch vụ” là bước vô cùng quan trọng đối với việc xây dựng thương hiệu cũng như uy tín trong việc kinh doanh của doanh nghiệp.

Có thể thấy “Đánh giá nhân lực” và “Đánh giá sản phẩm, dịch vụ” là các hoạt động quan trọng trong quản trị doanh nghiệp. Để giúp hoạt động quản trị doanh nghiệp đạt hiệu suất, hiệu quả và đúng hướng VOTING.VN cho ra đời nền tảng đánh giá với các ưu điểm:
  • Dễ sử dụng - tiết kiệm thời gian đánh giá
  • Đánh giá dựa trên sự công bằng, khách quan, minh bạch
  • Mọi kết quả đều không thể sửa đổi

Để tìm hiểu thêm về dịch vụ, bạn có thể liên hệ tới:
📩 Email: voting@neo.vn
☎ Hotline: 0918. 802. 558
Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, hãy kết nối với Chúng tôi sẵn sàng hỗ trợ, hãy kết nối với
Liên hệ