Tin tức

Sử dụng dịch vụ SMS đến Tổng đài CSKH Điện lực miền Nam  

(18/08/2016) 08:10:30

1. Giới thiệu về dịch vụ nhắn tin chăm sóc khách hàng.

 

Trung tâm Chăm sóc Khách hàng Tổng Công ty Điện lực miền Nam triển khai dịch vụ nhắn tin chăm sóc khách hàng.
Khách hàng có thể nhắn tin đăng kư nhận thông báo định kỳ về lịch cúp điện, tiền điện, sản lượng điện tiêu thụ, hoặc có thể nhắn tin tuy vấn từng nội dung đơn lẻ.

2. Nhắn tin đăng kư nhận thông báo định kỳ từ Điện lực

 

STT Loại dịch vụ Cú pháp Gửi đến Thông tin nhận được
ĐĂNG KƯ SỬ DỤNG TỰ ĐỘNG THÔNG BÁO SMS
1 Đăng kư sử dụng tất cả dịch vụ trong ṿng 1 tháng SPCDK<Mă khách hàng> 8655 EVN SPC xin thong bao quy khach hang PB08010003529, voi so 01688271894 da dang ky thanh cong su dung cac dich vu qua SMS
VD: SPCDK PB08020002230
2 Đăng kư sử dụng dịch vụ thông báoLỊCH GHI CHỈ SỐ trong ṿng 6 tháng SPCDK<Mă khách hàng>LG 8655 EVN SPC thong bao se ghi dien ky: 1, thang: 6, nam: 2016 la ngay: 15/6/2016. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
VD: SPCDK PB08020002230 LG
3 Đăng kư sử dụng dịch vụ thông báo CHỈ SỐ trong ṿng 6 tháng SPCDK<Mă khách hàng>CS 8655 EVN SPC xin thong bao chi so cua khach hang PB08020002230, BCS: KT, HSN: 1, chi so cu: 9618, chi so moi: 10004, dien nang tieu thu: 386. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
VD: SPCDK PB08020002230 CS
4 Đăng kư sử dụng dịch vụ thông báo TIỀN ĐIÊN trong ṿng 6 tháng SPCDK<Mă khách hàng>TD 8655 EVN SPC thong bao tien dien ky 1 thang 6 nam 2016 la 450238 đồng. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
VD: SPCDK PB08020002230 TD
5 Đăng kư sử dụng dịch vụ thông báo NỢ TIỀN ĐIÊN trong ṿng 6 tháng SPCDK<Mă khách hàng>NO 8655 EVN SPC thong bao hien tai quy khach dang no tien dien. Tien phat sinh: 638752, thue phat sinh: 63875, tien no: 638752, thue no: 63875, loai phat sinh: PS, loai hoa don: TD. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
VD: SPCDK PB08020002230 NO
6 Đăng kư sử dụng dịch vụ thông báo NGỪNG GIẢM CUNG CẤP ĐIÊN trong ṿng 6 tháng SPCDK<Mă khách hàng>NG 8655 EVN SPC thong bao lich cup dien cua quy khach la tu: 17/6/2016 7:00 den: 17/6/2016 15:00. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
VD: SPCDK PB08020002230 NG

 

Chi phí cho đăng kư dịch vụ là 10,000 đồng (trừ vào tài khoản gốc của khách hàng)
Trong đó: <Mă khách hàng> là dăy chữ số gồm 13 kư tự, bắt đầu bằng chữ “PB” hoặc “PK”.

3. Nhắn tin truy vấn thông tin từng lần.

 

STT Loại dịch vụ Cú pháp Gửi đến Thông tin nhận được
TRA CỨU THÔNG TIN
1 Tra cứu LỊCH GHI CHỈ SỐ điện kế theo kỳ, tháng, năm SPCLG<Mă khách hàng> <kỳ> <Tháng> <năm> 8055 EVN SPC thong bao se ghi dien ky: 1, thang: 6, nam: 2016 la ngay: 15/6/2016. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
VD: SPCLG PB08020002230 1 6 2016
2 Tra cứu CHỈ SỐ điện kế theo kỳ, tháng, năm SPCCS<Mă khách hàng> <kỳ> <Tháng> <năm> 8055 EVN SPC xin thong bao chi so cua khach hang PB08020002230, BCS: KT, HSN: 1, chi so cu: 9618, chi so moi: 10004, dien nang tieu thu: 386. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
VD: SPCCSPB08020002230 1 6 2016
3 Tra cứuTIỀN ĐIÊN theo kỳ, tháng, năm SPCTD<Mă khách hàng> <kỳ> <Tháng> <năm> 8055 EVN SPC thong bao tien dien ky 1 thang 6 nam 2016 la 450238 đồng. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
VD: SPCTDPB08020002230 1 6 2016
4 Tra cứu NỢ TIỀN ĐIÊN của khách hàng SPCNO<Mă khách hàng> 8055 EVN SPC thong bao hien tai quy khach dang no tien dien. Tien phat sinh: 638752, thue phat sinh: 63875, tien no: 638752, thue no: 63875, loai phat sinh: PS, loai hoa don: TD. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
VD: SPCNOPB08020002230
5 Tra cứu lịch NGỪNG CUNG CẤP ĐIÊN gần nhất của khách hàng SPCNG<Mă khách hàng> 8055 EVN SPC thong bao lich cup dien cua quy khach la tu: 17/6/2016 7:00 den: 17/6/2016 15:00. Cam on quy khach da su dung dich vu cua chung toi.
VD: SPCNGPB08020002230

 

Chi phí cho tra cứu dịch vụ là 1,000 đồng cho 1 tin nhắn (trừ vào tài khoản gốc của khách hàng)
Trong đó: 
<Mă khách hàng> là dăy chữ số gồm 13 kư tự, bắt đầu bằng chữ “PB” hoặc “PK”.
<Kỳ>: Kỳ ghi điện của khách hàng. (Kỳ khách hàng cần tra cứu)
<Tháng>: Tháng khách hàng cần tra cứu.
<Năm>: Năm khách hàng cần tra cứu.

Các tin khác_______________________________________________________________

SMS Marketing: Nhà mạng Việt Nam đang chê tiền như thế nào? (25/10/2011)

Để chiến dịch SMS Marketing thành công(20/10/2011)

Xu hướng tất yếu của Mobile marketing Việt Nam(17/10/2011)

Quản lư học sinh bằng tin nhắn SMS(15/10/2011)

Mobile marketing rút ngắn con đường thanh toán trực tiếp(14/10/2011)

Bộ Tư pháp sử dụng SMS marketing điều hành công việc(09/10/2011)

Nhắn tin SMS - "chiêu" quảng cáo mới(05/10/2011)

Mobile marketing tại Việt Nam - Vẫn chỉ là tiềm năng(28/09/2011)

Tiền nhiều có bằng thương hiệu mạnh?(25/09/2011)

SMS Marketing và vài tṛ vui(23/09/2011)

Sử dụng dịch vụ
Username
Password
Sign In

 

Hỗ trợ
Hỗ trợ

 

Hotline:

0437930395

Xin chào, bạn là người truy cập thứ

Số lượt truy cập